Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посібник для вчителів

До читача!
Одним із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є створення системи мотивів діяльності особистості. Система мотивів піддається педагогічному управлінню і забезпечує визначення поведінки учнів і їх ставлення до вивчення того чи іншого навчального предмету.
Література, запропонована в цьому списку, допоможе вчителям виробити власний досвід мотивації навчання.

Матеріали, позначені зірочкою, пропонують аспекти врахування мотиваційної діяльності під час викладання окремих предметів.Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посібник для вчителів. – К.: Рад. Школа, 1974. – 120с.

Бадмаева М. О влиянии мотивации на развитие общих умственных способностей // Психология обучения: дайджест. – 2001. - №1. – С.28-37.

Бирюков С.М. Изучение мотивов учебной деятельности младших школьников // Начальная школа. – 1999. - №10. – С.31-33.

Битянова М. Фантом мотивации // Школьный психолог. – 1999. - №45. – С.14.

Варганова И.И. К проблеме мотивации учебной деятельности // Психология образования: Дайджест. – 2001. - №7. – С.13-15.

Васильев В. Проектно-исследовательская технология: Развитие мотивации // Народное образование. – 2000. - №9. – С.177-180.

Вермеер Х. Дж. и др. Мотивационные и половые различия: решение математических задач шестиклассниками // Психология обучения: Дайджест. – 2001. - №1. – С.61-63.*

Горбова Е. Мотивационная (желаемая) диагностика в начальной школе // Школьный психолог. – 1999. - №31. – Вкладыш.

Данченко Т. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності на уроках мови // Дивослово. – 2001. - №7. – С.24-44. *

Дроб’язко П. Мотивація навчання (результати експериментального дослідження) // Директор школи (1 Вересня). – 2001. - №40. – С.5-7.

Дробышева И.В. Мотивация: дифференцированный подход // Математика в школе. – 2001. - №4. – С.46-47. *

Зенкина С.А., Зарецкая И.И. Потребностный и мотивационный циклы деятельности // Школа. – 2001. - №1. – С.24-26.

Зимняя А.А. Учебная мотивация // Зимняя А.А. Педагогическая психология. – М.: ЛОГОС, 1999. – С.217-232.

Зязюн І.А. Мотивації і мотиви людської поведінки // Початкова школа. – 1994. - №6. – С.6-9.

Іванова Л.В. Шляхи підвищення навчальної мотивації проблемних учнів (Проблеми індивідуальної освіти) // Шкільний світ (1 Вересня). – 2000. - №12. – С.4-5. – (Вкладки).

Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л.И. Божо-вич, Л.В. Благонадёжной. – М.: Педагогика, 1972. – 350с.

Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - №1. – С.10-12.

Кучма М.О. Мотивація вивчення іноземної мови сучасними старшокласниками // Іноземні мови. – 1999. - №1. – С.3-4. *

Кушнарева Ю. Повышение мотивации к изучению истории и формирование навыков компьютерного пользователя // История (1 Сентября). – 2001. - №17. – С.2-3. *

Леонтьев В.Г. Мотивационная основа учебной деятельности // Психология образования: Дайджест. – 2001. - №5. – С.37-39.

Лишин О.В. и др. Подросток в школе: система отношений, мотивация деятельности // Мир психологии. – 2001. - №3. – С.233-246.

Лукьянова М. Учебная мотивация как показатель качества образования // Народное образование. – 2001. - №8. – С.77-88.

Лукьянова М. Учебная мотивация школьников: Психолого-дидактический аспект // Учитель (Россия). – 2001. - №4. – С.18-27.

Лусканова Н. Оценка школьной мотивации учащихся начальных классов // Школьный психолог. – 2001. - №9. – С.8-9.

Малихіна О. Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку // Початкова школа. – 2002. - №7. – С.51-54.

Маркачёва И.А., Алёшина А.А. Средства мотивации познавательной деятельности учащихся // Химия (1 Сентября). – 2002. - №9. – С.14-15. *

Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192с.

Маркова А.К. и др. Мотивация учения и ёё воспитание у школьников / А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман. – М.: Педагогика, 1983. – 64с.

Методика «Мотивы учебной деятельности»: Анкетирование // Позакласний час. – 2001. - №8-9. – С.72-73.

Попов В.А., Кондратьева О.О. Изменение мотивационно-ценностных ориентаций учащейся молодёжи // Социс. – 1999. - №6. – С.96-99.

Савчин М.В. Динаміка мотивації відповідальної поведінки особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. - №4. – С.39-49.

Соколов С.М. Развитие учебной мотивации младших школьников при разных стилях педагогической деятельности // Прикладная психология. – 2001. - №6. – С.47-54.

Степанов С. Взгляд на мотивацию // Школьный психолог. – 2001. - №31. – С.3.

Степанова М. Замкнутый круг мотивации // Школьный психолог. – 2000. - №9. – С.14.

Сураева Г.З. Психологическое исследование мотивационно-смысловой сферы младших школьников // Прикладная психология. – 2001. - №6. – С.79-88.

Талызина Н.Ф. Пути формирования учебной мотивации // Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 1998. – С.165-174.

Таратова М.Г. Словообразовательная работа как фактор мотивации деятельности четвероклассников // Начальная школа. – 1998. - №4. – С.35-40. *

Циганенко Г.В. Безбальне оцінювання знань як важлива умова мотивації на досягнення успіхів // Відкритий урок. – 2001. - №1-2. – С.38-40.

Циганенко Г. Без оціночне навчання як важлива умова розвитку мотивації досягнення успіхів // Початкова школа. – 2000. - №9. – С.22-24.

Чекмарева Т.К. Мотивация учения (управленческий аспект) // Завуч начальной школы. – 2001. - №2. – С.72-80.

Юрченко З.В. Мотиви словесно-художньої творчості учнів 5-11 класів як фактор вдосконалення читацької діяльності // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - №2. – С.61-64.

8633281832388743.html
8633372154757442.html
8633441818847651.html
8633540852625499.html
8633723107342235.html